Droga Formacji w Domowym Kościele

Podstawowa praca formacyjna jest realizowana według podręczników "Domowy Kościół. I rok pracy" i "Domowy Kościół. II rok pracy" (część A i B -przyp. redakcji), z których pierwszy wprowadza stopniowo poszczególne zobowiązania, drugi ukazuje dalszą formację pogłębiającą duchowość małżeńską. Okres ten trwa od dwóch do czterech lat, w zależności od rozwoju duchowego małżeństw kręgu. Po tym okresie realizowana jest dalsza formacja permanentna.

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych1. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15 - dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci.

Program OAZY I stopnia ma charakter ewangelizacyjno - katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.
OAZA II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.
OAZA III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.
ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty,celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzimych w ramach Ruchu Światło - Życie.
ORAR II stopnia przygotowuje malżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.

Formację podstawową stanowi przeżycie tematów formacyjnych według podręczników I i II roku pracy, oazy rekolekcyjnej I, II i III stopnia oraz ORAR I i II stopnia.
Członkowie DK po przeżyciu formacji podstawowej podejmują formację permanentną poprzez:

 • ciągłe pogłębianie formacji podstawowej,
 • realizację na spotkaniach miesięcznych tematów według materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię DK lub według własnego wyboru,
 • udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych2 DK,
 • Triduum Paschalne przeżywane wformie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe,
 • uczestnictwo w ORD3,
 • udział w rekolekcjach organizowanych przez RŚ – Ż4 i innych.
Rodziny DK dla budowania jedności Ruchu starają się uczestniczyć w dniach wspólnoty Ruchu Światlo-Życie. (Zasady DK, p. 18-20.)

 • "Rekolekcji (...) nie wystarczy tylko wysłuchać, wziąć w nich udział, być na nich obecnym, ale trzeba je odprawić, tzn. wysłuchane nauki trzeba przemyśleć, przemodlić, przedyskutować, zastosować do siebie, wprowadzić w czyn.
  Francuskie słowo oznaczające rekolekcje (retraire) oznacza jednocześnie "odejście", "zacisze", "oddalenie". Trzeba odejść od codziennego życia, co-dziennych kłopotów i trosk, aby poświęcić czas Bogu, spojrzeć w Jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, ustawić to życie z Nim i według Niego" (Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych, Wydanie zbiorowe, t. 1, s.190).
 • Według słów ks. F. Blachnickiego -"oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (...) Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego albo uschnie i nic nie powstanie" (Ks. F. Blachnicki, Po-słuszeństwo wiary wobec charyzmatu Światło-Życie. Rekolekcje dla WNMK).
 • (...) swoją drogę formacji rekolekcyjnej małżonkowie powinni rozpocząć od udziału w rekolekcjach formacyjnych (a nie tematycznych). Warto o tym pamiętać planując rekolekcje w diecezjach i traktować rekolekcje formacyjne jako priorytet (List Kręgu Centralnego z 2009 roku; zob. także: Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych nr 118).

1zasadniczo w rekolekcjach DK biorą udział dzieci do 12 roku życia. Starszym dzieciom należy pokazać możliwość uczestnictwa w rekolekcjach dla nich przeznaczonych.
2sesja o pilotowaniu kręgow, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji (ORDR) I i II stopnia
3ORD -Oaza Rekolekcyjna Diakonii
4np. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (ORDZ), Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE), Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (ORDW)